Welkom op de site van BeHAT
Belangenvereniging Het Actief Trekpaard!


Onze doelstelling is het in stand houden van een actief trekpaard en het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorische waarde van het Trekpaard voor Zuid-Limburg.
Onze vereniging tracht dit doel onder andere te bereiken door periodiek organiseren van activiteiten.
Op deze site vindt u naast het laatste nieuws over onze vereniging ook verslagen en foto’s van activiteiten. Ga daarvoor naar “Archief”
Voor de nieuwsbrieven / uitnodigingen van de komende activiteiten kijk ook regelmatig bij onze Nieuwsbrieven”!


Beste leden,

Na een lange periode waarin ons leven maar ook onze hobby door COVID-19 beïnvloedt werd, zien we dat er weer meer mag.

Via deze weg willen wij jullie dan ook op de hoogte brengen van, en uitnodigen voor de activiteiten die dit jaar nog gepland zijn;

Paardenzegening 2021:
Op zondag 7 November vindt weer onze jaarlijkse paardenzegening plaats.
SterRit:
Op zondag 21 November organiseren we een sterrit.
ALV 2022:
Op zondag 9 januari organiseren we onze jaarlijkse ledenvergadering.

Voor alle details, ga naar de nieuwsbrief!

Wij hopen jullie bij bovenstaande activiteiten in grote getalen te mogen ontvangen.

Het bestuur BeHAT