Welkom op de site van BeHAT
Belangenvereniging Het Actief Trekpaard!

Onze doelstelling is het in stand houden van een actief trekpaard en het onder de aandacht brengen van de cultuurhistorische waarde van het Trekpaard voor Zuid-Limburg.
Onze vereniging tracht dit doel onder andere te bereiken door periodiek organiseren van activiteiten.
Op deze site vindt u naast het laatste nieuws over onze vereniging ook verslagen en foto’s van activiteiten. Ga daarvoor naar “Archief”
Voor de nieuwsbrieven / uitnodigingen van de komende activiteiten kijk ook regelmatig bij onze Nieuwsbrieven”!


BeHAT familiedag 2019

Beste (trek)paardenliefhebbers
Graag willen we jullie uitnodigen voor de familiedag op zaterdag 7 september. Wat gaan we doen? Vanaf 10 uur verzamelen we bij Jo en Marie-Jose waar we uiterlijk 10.30 uur, ieder op eigen gelegenheid vertrekken voor een tocht van 15 a 20 km. Zowel aangespannen combinaties als ruiters te paard kunnen aan deze mooie rit deelnemen.
Voor de nieuwsbrief met meer informatie klik hier…..


Ringsteken 5-5-2019


Bij het tijdens de ALV samenstellen van de agenda voor 2019 werd er extra aandacht besteedt aan het 10-jarig bestaan van onze vereniging. Uiteindelijk werd er besloten om net als bij ons 5-jarig lustrum een ringsteekwedstrijd te organiseren.
Voor meer en de foto’s klik hier…..

Wil jij onze ringsteekinstallatie huren voor een leuk evenement, neem dan contact op met het bestuur! Kosten €25.
Heb je geen paard, ringsteken met fiets, rollator of stokpaard kan even leuk zijn!!